Bhannat Porgi Marathi Song Lyrics

Song: Bhannat Porgi
Singer: Kunal Ganjawala & Sonali Sonawane
Music: Kunal Karan
Lyrics: Kunal Karan

Bhannat Porgi Marathi Song Lyrics

भन्नाट पोरगी
तू कानडी
मनाची थोडी
भारी रांगडी

भन्नाट पोरगी
तू कानडी
मनाची थोडी
भारी रांगडी

सैरभर झाल सार
तुझ्यामाग ठार ग
उडू उडू गेल फार
तुझ्यासाठी भान ग

सैरभर झाल सार
तुझ्यामाग ठार ग
उडू उडू गेल फार
तुझ्यासाठी भान ग

तुझ्या रूपाच ठिणगीन
माझ काळीज पेटू लागल
तुझ्या रूपाच ठिणगीन
माझ काळीज पेटू लागल

मी तुझा डोसा तू मासोळी हो
हो माझी बायली मी तुझाच घो

तुझ्यासाठी लुंगीवाला तुझा
पडली होईन गो
बुलेट तुला सेल्फीसाठी
माझ्याकडून देईन गो

सैरभर झाल सार
तुझ्यामाग ठार ग
उडू उडू गेल फार
तुझ्यासाठी भान ग

सैरभर झाल सार
तुझ्यामाग ठार ग
उडू उडू गेल फार
तुझ्यासाठी भान ग

तुझ्या रूपाच ठिणगीन
माझ काळीज पेटू लागल
तुझ्या रूपाच ठिणगीन
माझ काळीज पेटू लागल

नको नको मारू तू मस्का रे
डेट करून थेट आता खास रे
कपल वाल डीपी ठेवू इंस्टा ला रे
मी तुझी होणार तू माझच रे

तुझ्यासाठी म्होर तू जा
कोकणची सून रे
दिलबील सार तुला
कानडी जाँन रे

सैरभर झाल सार
तुझ्यामाग ठार ग
उडू उडू गेल फार
तुझ्यासाठी भान ग

सैरभर झाल सार
तुझ्यामाग ठार ग
उडू उडू गेल फार
तुझ्यासाठी भान ग

तुझ्या रूपाच ठिणगीन
माझ काळीज पेटू लागल
तुझ्या रूपाच ठिणगीन
माझ काळीज पेटू लागल

You may also like...