Dhan Dhan Ramdas Gur Jin Siriya Tine Sawariya Lyrics

Song: Dhan Dhan Ramdas Gur
Singer: Unknown
Lyrics: Unknown
Music: Unknown

Dhan Dhan Ramdas Gur Jin Siriya Tine Sawariya Lyrics

Dhan Dhan Ramdas Gur
Jin Siriya Tine Sawariya
Dhan Dhan Ramdas Gur

Poori Hoi Karamaat, Aap Sirjanhare Dhariya
Aap Sirjanhaare Dhariya
Sikhi Ate Sangati, Parbrahm Kar Namaskariya
Parbrahm Kar Namaskariya
Jin Siriya Tine Sawariya
Dhan Dhan Ramdas Gur

Atal Athaah Atol Tu Tera Ant Na Paravariya
Tera Ant Na Paravariya
Jinhi Tu Seviya Bhao Kar, Se Tudh Paar Utariya
Se Tudh Paar Utariya
Jin Siriya Tine Sawariya
Dhan Dhan Ramdas Gur

Lab Lobh Kaam Krodh Moh, Maar Kadhe Saparvariya
Maar Kadhe Saparvaria
Dhan Su Tera Thaan Hai, Sach Tera Paiskariya
Sach Tera Paiskariya
Jin Siriya Tine Sawariya
Dhan Dhan Ramdas Gur

Nanak Tu Lehna Tuhai, Gur Amar Tu Vichariya
(Alaap)
Nanak Tu Lehna Tuhai, Gur Amar Tu Vichariya
Gur Dittha Taa Man Sadhariya
Jin Siriya Tine Sawariya
Dhan Dhan Ramdas Gur

You may also like...