Em La Con Gai Mien Tay Lyrics

LYRICS

Quê em vùng đất miền tây
Nơi cánh đồng ruộng lúa vườn cây
Dòng kênh xanh xuôi miền nắng gầy
Bờ nương khoai khóm trúc ru say
miền tây em sung túc hôm nay

Quê em miền đất làng quê
Qua láng dừa,đường đất bờ đê
Hàng tre xanh ,,trâu bày kéo về
Cầu tre đi lúc lắc nhiêu khê
Miền tây ơi ai có đi về…

Người miền tây…em con gái miền tây…
.qua những dòng sông mênh mông cá tôm theo bầy
đàn cò bay …cho ai ngóng trông ai
chiều làng quê … vang câu hát tiếng hò đưa

người miền tây…em con gái miền tây
mưa nắng ngày đêm gian nan ..sức em không ngai
lòng bao dung ..luôn son sắc không phai
tình đậm sâu… quen ai (là) thương lấy thương hoài (vậy đó ah )

TRANSLATION

My hometown is the land of the west
Where the rice fields and gardens
The green canal flows down the thin sunny area
The sweet potato and bamboo groves are lulled
I’m happy in the west today

My hometown is the land of the countryside
Through the coconut palm, the dirt road and the embankment
Green bamboo goods, buffaloes on display, pull back
The bamboo bridge swings a lot
West, who has gone back…

Westerner… Westerner daughter…
.through immense rivers, fish and shrimp in schools
flock of storks fly…for whom to wait
Afternoon in the countryside… echoing the singing and cheering

westerner…western girl’s sister
rain and shine day and night .. my strength is not throne
tolerance .. always color does not fade
deep love… know who (is) love and love forever (that’s it)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *